23
October
2018
BG, DA and EL versions now available
04 November 2020

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának nemzeti szinten történő alkalmazása a jogalkotásban és a döntéshozatalban

Rendkívül korszerű emberi jogi jegyzékként számos olyan jogot foglal magában, amelyek más elfogadott alapjogi okmányokban nem szerepelnek, így a Charta papíron valóban jól mutat. Akik jól ismerik az uniós jog főbb elveit, rendszerint gyorsan fel tudják mondani, hogy a Charta az EU‑ra nézve mindig kötelező, a tagállamokra nézve viszont csak akkor, amikor „az uniós jogot hajtják végre”. De tulajdonképpen mit jelent a Chartának ez a sokat idézett 51. cikke?
Attekintés

A valóság az, hogy gyakran még a jogalkalmazók sem biztosak abban, hogy a Charta alkalmazandó‑e egy adott helyzetben, és hogyan nyújt hozzáadott értéket. Még szakértői körökben sem értik mindig jól, hogy mi esik a Charta alkalmazási körébe, és mi nem. Nem meglepő tehát, hogy egy évtizeddel a Charta hatálybalépése után a működésének gyakorlati felülvizsgálata vegyes képet mutat. A gyakorló jogászok – legyenek azok bírák, köztisztviselők vagy jogalkotók és politikai döntéshozók – ritkán hivatkoznak a Chartára. Amikor igen, hivatkozásaik akkor is elég felületesek. Egyfajta tétovázás érezhető.