23
October
2018
DE, HR, NL and PL versions now available
30 April 2020

Euroopa Liidu põhiõigusteharta kohaldamineõigusaktides ja poliitikakujundamises

Nüüdisaegse inimõiguste kogumina, mis sisaldab palju õigusi, mida varem kehtestatud
õiguste koodeksites ei leidu, on harta paberväljaanne muljetavaldav. Euroopa Liidu
õiguse peamiste põhimõtete tundjad oskavad tavaliselt kiiresti öelda, et harta on
ELile alati siduv, kuid liikmesriikidele on see siduv üksnes „liidu õiguse kohaldamise
korral“. Mida see harta artikli 51 sageli tsiteeritud sõnastus tegelikult tähendab?
Ülevaade

Tegelikkuses ei ole praktikud sageli kindlad, kas harta on konkreetses olukorras kohaldatav ja kuidas see annab lisaväärtust. Isegi ekspertidel puudub sageli selge arusaam, mis kuulub harta kohaldamisalasse ja mis mitte. Seega ei ole üllatav, et kümme aastat pärast harta jõustumist saadakse harta praktilise toimimise läbivaatamisel vastuoluline pilt. Õiguspraktikud, näiteks kohtunikud, ametnikud või seadusandjad ja poliitikakujundajad, viitavad harva hartale. Kui nad seda teevad, on viited enamasti pealiskaudsed. See tekitab kõhklust.