Publication date: 23 October 2018 DE, HR, NL and PL versions now available 30 April 2020

Euroopa Liidu põhiõigusteharta kohaldamineõigusaktides ja poliitikakujundamises

Nüüdisaegse inimõiguste kogumina, mis sisaldab palju õigusi, mida varem kehtestatud õiguste koodeksites ei leidu, on harta paberväljaanne muljetavaldav. Euroopa Liidu õiguse peamiste põhimõtete tundjad oskavad tavaliselt kiiresti öelda, et harta on ELile alati siduv, kuid liikmesriikidele on see siduv üksnes „liidu õiguse kohaldamise korral“. Mida see harta artikli 51 sageli tsiteeritud sõnastus tegelikult tähendab?

Downloads

Publication date: 16 October 2018

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level - Guidance (1.66 MB)

Ülevaade

Tegelikkuses ei ole praktikud sageli kindlad, kas harta on konkreetses olukorras kohaldatav ja kuidas see annab lisaväärtust. Isegi ekspertidel puudub sageli selge arusaam, mis kuulub harta kohaldamisalasse ja mis mitte. Seega ei ole üllatav, et kümme aastat pärast harta jõustumist saadakse harta praktilise toimimise läbivaatamisel vastuoluline pilt. Õiguspraktikud, näiteks kohtunikud, ametnikud või seadusandjad ja poliitikakujundajad, viitavad harva hartale. Kui nad seda teevad, on viited enamasti pealiskaudsed. See tekitab kõhklust.

Related