23
October
2018
Italian and Romanian version now available
03 April 2020

Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima u izradi zakonodavstva i oblikovanju politika na nacionalnoj razini

Rijec je o iznimno suvremenom skupu ljudskih prava koji sadržava brojna prava koja
nisu ukljucena u postojece povelje o pravima, što Povelju cini vrlo dojmljivom na
papiru. Oni upuceni u glavna nacela prava EU-a obicno mogu brzo izreci da je Povelja
uvijek obvezujuca za EU, a za države clanice obvezujuca je samo kad „provode zakonodavstvo
EU-a”. No što ta cesto citirana formulacija iz clanka 51. Povelje zapravo znaci?
Cinjenica je da pravnici cesto nisu sigurni primjenjuje li se Povelja u odre enom slucaju
te koja je njezina dodana vrijednost. Cak ni strucnjaci cesto ne razumiju najbolje što
je obuhvaceno podrucjem primjene Povelje, a što nije. Stoga ne cudi da su iz preispitivanja
djelovanja Povelje deset godina nakon njezina stupanja na snagu proizišli
raznoliki rezultati. Bez obzira na to radi li se o sucima, državnim službenicima ili
zakonodavcima i oblikovateljima politika, pravni strucnjaci rijetko upucuju na Povelju,
a kad to cine, ta upucivanja cesto su tek površna. Prisutan je dojam oklijevanja