Publication date: 23 October 2018 Italian and Romanian version now available 03 April 2020

Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima u izradi zakonodavstva i oblikovanju politika na nacionalnoj razini

Rijec je o iznimno suvremenom skupu ljudskih prava koji sadržava brojna prava koja nisu ukljucena u postojece povelje o pravima, što Povelju cini vrlo dojmljivom na papiru. Oni upuceni u glavna nacela prava EU-a obicno mogu brzo izreci da je Povelja uvijek obvezujuca za EU, a za države clanice obvezujuca je samo kad „provode zakonodavstvo EU-a”. No što ta cesto citirana formulacija iz clanka 51. Povelje zapravo znaci?

Downloads

Publication date: 16 October 2018

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level - Guidance (2.08 MB)

Related