Publication date: 23 October 2018 Italian and Romanian version now available 03 April 2020

Zastosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w stanowieniu prawa i kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym

Jako bardzo nowoczesny katalog praw człowieka, zawierający wiele praw, których nie ma w ustanowionych już kartach praw, Karta rzeczywiście wygląda imponująco na papierze. Ci, którym znane są główne zasady prawa UE, zwykle bez problemu są w stanie wyrecytować, że Karta jest zawsze wiążąca dla UE, a dla państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim „stosują one prawo Unii”. Ale co tak naprawdę oznacza ten często cytowany fragment z art. 51 Karty?

Downloads

Publication date: 16 October 2018

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level - Guidance (2.11 MB)

Related