23
October
2018
Italian and Romanian version now available
03 April 2020

Zastosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w stanowieniu prawa i kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym

Jako bardzo nowoczesny katalog praw człowieka, zawierający wiele praw, których
nie ma w ustanowionych już kartach praw, Karta rzeczywiście wygląda imponująco
na papierze. Ci, którym znane są główne zasady prawa UE, zwykle bez problemu są
w stanie wyrecytować, że Karta jest zawsze wiążąca dla UE, a dla państw członkowskich
wyłącznie w zakresie, w jakim „stosują one prawo Unii”. Ale co tak naprawdę
oznacza ten często cytowany fragment z art. 51 Karty?

W rzeczywistości praktycy często nie mają pewności, czy Karta znajduje zastosowanie w danej sytuacji i w jaki sposób wnosi wartość dodaną. Bywa, że nawet w kręgach ekspertów brakuje pełnego zrozumienia zakresu zastosowania Karty. Nie dziwi więc, że dekadę po wejściu Karty w życie z przeglądu jej funkcjonowania w praktyce wyłania się mieszany obraz. Prawnicy praktycy – czy to sędziowie, urzędnicy służby cywilnej, czy też ustawodawcy i osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki – rzadko odwołują się do Karty. A kiedy to robią – odniesienia są zazwyczaj powierzchowne. Pojawia się poczucie niepewności.