23
October
2018
CS and ET versions now available
16 October 2020

Anvendelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i national ret og politikudformning

Som et meget moderne menneskerettighedskatalog med en masse rettigheder, som
ikke findes i gældende borgerrettighedslovgivning, ser chartret særdeles godt ud
på papiret. De, der er bekendt med de vigtigste principper i EU-retten, kan normalt
hurtigt udtale sig om, at chartret altid er bindende for EU, og for medlemsstaterne
kun når de »gennemfører EU-retten«. Men hvad betyder denne ofte citerede vending
fra chartrets artikel 51 egentlig?
Oversigt over

Realiteten er, at de, der bruger chartret, ofte er usikre på, om chartret finder anvendelse i en given situation, og hvordan det tilfører værdi. Selv eksperter har nogle gange svært ved at forstå, hvad der hører ind under chartrets anvendelsesområde, og hvad der ikke gør. Det er derfor ikke overraskende, at en gennemgang af dets praktiske anvendelse et årti efter chartrets ikrafttræden giver et noget blandet billede. Jurister — det være sig dommere, embedsmænd eller lovgivere og politikere — henviser sjældent til chartret. Når de gør, er henvisningerne som regel overfladiske. Der mærkes en tøvende fornemmelse.