23
October
2018
BG, DA and EL versions now available
04 November 2020

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas teisėje ir formuojant politiką nacionaliniu lygmeniu

Chartija, kaip labai šiuolaikiškas žmogaus teisių katalogas, į kurį įtraukta daug teisių, kurių nėra įtvirtintuose teisių aktuose, popieriuje atrodo išties gerai. Išmanantieji pagrindinius ES teisės principus paprastai greitai nurodo, kad Chartija yra visada privaloma Europos Sąjungai, bet valstybėms narėms tik tada, kai jos „įgyvendina ES teisę“. Tačiau ką iš tiesų reiškia šis dažnai cituojamas Chartijos 51 straipsnis?
Apžvalga
Tikrovėje specialistai neretai suabejoja, ar tam tikru atveju reikia taikyti Chartiją ir kokia jos pridėtinė vertė. Net ekspertai ne visada gerai supranta, kas patenka į Chartijos taikymo sritį, o kas ne. Todėl nestebina, kad, apžvelgus Chartijos praktinio taikymo rezultatus nuo jos įsigaliojimo praėjus dešimtmečiui, susidaro nevienalytis vaizdas. Teisininkai, kad ir kas jie būtų – teisėjai, valstybės tarnautojai ar teisės ir politikos formuotojai, – retai remiasi Chartija. O jeigu tai ir daro, nuorodos dažnai būna paviršutiniškos. Kyla dvejonių.