Bendradarbiavimas

FRA glaudžiai bendradarbiauja su savo partneriais visais Europos Sąjungos lygmenimis siekdama užtikrinti, kad jos veikla atitiktų dabartinius pagrindinių teisių klausimus ir ateities tendencijas. Agentūra konsultuojasi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, siekdama užtikrinti, kad jos projektai atitiktų konkrečius trūkumus ir poreikius. Siekdama sutelkti žinias ir išteklius, FRA koordinuoja mokslinius tyrimus ir dalijasi patirtimi su daugeliu organizacijų.

FRA nuolat bendradarbiauja su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis, teikdama joms nepriklausomų ekspertų konsultacijas ir pagrindinių teisių analizę. Ji sukūrė tinklus ir užmezgė ryšius su partneriais visais lygmenimis, kad jos patarimai ir moksliniai tyrimai galėtų pasiekti sprendimus priimančius asmenis nacionalinėse vyriausybėse ir ES.

Atsižvelgdama į tai, FRA palaiko ypač glaudžius darbo santykius su:


ES institucijomis ir kitomis įstaigomis

 


Europos Sąjungos valstybėmis narėmis

 


Europos Taryba

 


Pilietine visuomene ir Pagrindinių teisių platforma

 


Nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis, lygybės įstaigomis ir ombudsmenų institucijomis

 


JT, ESBO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis