Comhar

Oibríonn FRA i ndlúthchomhar lena chomhpháirtithe ar gach leibhéal den Aontas Eorpach chun a áirithiú go bhfuil a chuid gníomhaíochtaí ábhartha do shaincheisteanna reatha i réimse na gceart bunúsach agus go mbeidh siad ábhartha do threochtaí sa todhchaí. Seolann an ghníomhaireacht comhairliúcháin le raon leathan geallsealbhóirí chun a áirithiú go bhfreagraíonn a chuid tionscadal do bhearnaí agus riachtanais ar leith. Chun eolas agus acmhainní a chomhthiomsú, comhordaíonn FRA taighde agus comhroinneann sé saineolas le líon mór eagraíochtaí.

Oibríonn FRA i gcomhar le hInstitiúidí agus Ballstáit AE ar bhonn leanúnach chun sainchomhairle neamhspleách agus anailís ar chearta bunúsacha a chur ar fáil dóibh. Chuir sé líonraí ar bun agus chruthaigh sé naisc le comhpháirtithe ar gach leibhéal chun go sroichfidh an chomhairle agus an taighde uaidh na cinnteoirí i rialtais náisiúnta agus sa AE.

Faoi chuimsiú an chreata sin, coimeádann FRA dlúthchaidreamh oibre ar leith ar bun leo siúd a leanas:


Institiúidí AE agus comhlachtaí eile

 


Ballstáit an Aontais Eorpaigh

 


Comhairle na hEorpa

 


An tsochaí shibhialta agus an tArdán um Chearta Bunúsacha

 


Institiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine, Comhlachtaí Comhionannais agus Institiúidí Ombudsman

 


Na Náisiúin Aontaithe (NA), an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (OSCE) agus eagraíochtaí idirnáisiúnta eile