Koostöö

FRA teeb tihedat koostööd oma partneritega kõigil Euroopa Liidu tasanditel, et tagada, et tema tegevus on asjakohane seoses praeguste põhiõigustega seotud küsimuste ja tulevaste suundumustega. Amet konsulteerib paljude sidusrühmadega, et tagada, et tema projektide raames käsitletakse konkreetseid lünki ja vajadusi. Et koondada teadmisi ja ressursse, koordineerib FRA uurimistegevust ja jagab eriteadmisi paljude organisatsioonidega.

FRA teeb pidevat koostööd ELi institutsioonide ja liikmesriikidega, et pakkuda neile sõltumatut eksperdinõuandeid ja põhiõiguste analüüse. Amet on loonud võrgustikke ja sidemeid partneritega kõigil tasanditel, et tema nõuanded ja teadustulemused jõuaksid riikide valitsuste ja ELi poliitikakujundajateni.

Selles raamistikus hoiab FRA eriti tihedaid töösuhteid järgmiste tegutsejatega.


ELi institutsioonid ja asutused

 


Euroopa Liidu liikmesriigid

 


Euroopa Nõukogu

 


Kodanikuühiskond ja põhiõiguste platvorm

 


Riiklikud inimõiguste asutused, võrdõiguslikkusasutused ja ombudsmanide bürood

 


ÜRO, OSCE ja muud rahvusvahelised organisatsioonid