You are here:

Artikkel 3 - Õigus isikupuutumatusele

1. Igaühel on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.

2. Meditsiini ja bioloogia valdkonnas tuleb eelkõige austada järgmisi nõudeid ja keelde:

a) asjaomase isiku vaba ja teadliku nõusoleku, mis on antud seaduses ettenähtud korra kohaselt, nõue,

b) eugeeniliste, eelkõige isikute valikuga seotud toimingute keeld,

c) inimkehast või selle osast kui sellisest rahalise tulu saamise keeld,

d) inimeste reproduktiivse kloonimise keeld.

  Text:

  1. Oma 9. oktoobri 2001. aasta otsusega kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punktid 70, 78–80, kinnitas Euroopa Kohus, et põhiõigus inimväärikusele moodustab osa liidu õigusest ning hõlmab meditsiini ja bioloogia valdkonnas doonori ja retsipiendi vaba ning teadlikku nõusolekut.
  2. Harta artikli 3 põhimõtted sisalduvad juba Euroopa Nõukogu poolt vastu võetud inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonis (ETS 164 ja lisaprotokoll ETS 168). Harta eesmärgiks ei ole neid põhimõtteid muuta ning seega keelatakse hartaga ainult reproduktiivne kloonimine. Harta ei luba ega keela muid kloonimise liike. Seega ei takista harta mingil viisil seadusandjatel keelata muid kloonimise liike.
  3. Viide eugeeniliste, eelkõige isikute valikuga seotud toimingute keelule on seotud võimalike olukordadega, kus korraldatakse ja viiakse ellu valikprogramme, mis sisaldavad muu hulgas steriliseerimiskampaaniaid, sunnitud rasedust, kohustuslikku etnilist abiellumist – kõiki neid tegusid loetakse 17. juulil 1998. aastal Roomas vastu võetud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhikirjaga (vt selle artikli 7 lõike 1 punkti g) rahvusvahelisteks kuritegudeks.

  Source:
  Euroopa Liidu Teataja C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Käesolevad selgitused valmistati algselt ette Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostanud konvendi presiidiumi juhtimisel. Selgitusi ajakohastati Euroopa Konvendi presiidiumi vastutusel, pidades silmas nimetatud konvendi poolt harta tekstis (eelkõige artiklites 51 ja 52) tehtud kohandusi ning liidu õiguse arengut. Kuigi selgitustel endil pole õigusjõudu, on nad harta tõlgendamisel väärtuslikuks vahendiks, mille eesmärk on selgitada harta sätteid.
 • CJEU Joined Cases C-511/18, C-512/18 and C-520/18 / Judgment
  La Quadrature du Net and Others v Premier ministre and Others
  Decision date:
  06 Oct 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:791
 • Germany/ Federal Constitutional Court/ 1 BvR 276/17 („Right to be forgotten II“)
  Anonymous plaintiff v. Higher Regional Court Celle (Oberlandesgericht Celle)
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr027617
 • Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2018:1802
  Third country national v. Secretary of State of Justice and Security
  Decision date:
  31 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:RVS:2018:1802
 • Portugal / Constitutional Court / 225/2018
  Request for an abstract review of constitutionality made by a Group of Members of the Parliament.
  Decision date:
  24 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • Hungary / Budapest-Capital Regional Court of Appeal / 5.Beuf.10.142/2018 (EBD2018.B.23.)
  Defendant with foreign nationality and public prosecutor representing the State
  Decision date:
  01 Jan 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Budapest-Capital Regional Court of Appeal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • ECtHR / Application no. 41738/10 / Judgment
  Paposhvili v. Belgium
  Decision date:
  13 Dec 2016
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD004173810
 • ECtHR / Application no. 46470/11 / Judgment
  Parrillo v Italy
  Decision date:
  27 Aug 2015
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights / Grand Chamber
  Type:
  Decision
 • Malta / Civil Court / 33/2014
  Jane Agius v Attorney General, Minister for Home Affairs and National Security, Prime Minister
  Decision date:
  15 Jan 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - Joined Cases C 148/13, C 149/13 and C 150/13 / Opinion
  A, B and C
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Sharpston
  Type:
  Opinion

47 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 10 (1) Everyone has the right to demand that her human dignity, personal honour, and good reputation be respected, and that her name be protected.

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

 • Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (as ammended by the Human Fertilisation and Embryology Act 2008)

  URL:
  Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (as ammended by the Human Fertilisation and Embryology Act 2008)
  Country:
  United Kingdom

  Section 3 Prohibitions in connection with embryos. (1) No person shall bring about the creation of an embryo except in pursuance of a licence. (1A) No person shall keep or use an embryo except— (a) in pursuance of a licence, or (b) in the case of— (i) the keeping, without storage, of an embryo intended for human application, or (ii) the processing, without storage, of such an embryo, in pursuance of a third party agreement. (1B) No person shall procure or distribute an embryo intended for human application except in pursuance of a licence or a third party agreement. (2) No person shall place in a woman— (a) an embryo other than a permitted embryo (as defined by section 3ZA), or (b) any gametes other than permitted eggs or permitted sperm (as so defined). (3) A licence cannot authorise— (a) keeping or using an embryo after the appearance of the primitive streak, (b) placing an embryo in any animal, or (c) keeping or using an embryo in any circumstances in which regulations prohibit its keeping or use (4) For the purposes of subsection (3)(a) above, the primitive streak is to be taken to have appeared in an embryo not later than the end of the period of 14 days beginning with the day on which the process of creating the embryo began, not counting any time during which the embryo is stored. Section 3ZA Permitted eggs, permitted sperm and permitted embryos (1) This section has effect for the interpretation of section 3(2). (2) A permitted egg is one— (a) which has been produced by or extracted from the ovaries of a woman, and (b) whose nuclear or mitochondrial DNA has not been altered. (3) Permitted sperm are sperm— (a) which have been produced by or extracted from the testes of a man, and (b) whose nuclear or mitochondrial DNA has not been altered. (4) An embryo is a permitted embryo if— (a) it has been created by the fertilisation of a permitted egg by permitted sperm, (b) no nuclear or mitochondrial DNA of any cell of the embryo has been altered, and (c) no cell has been added to it other than by division of the embryo's own cells. (5)Regulations may provide that— (a) an egg can be a permitted egg, or (b) an embryo can be a permitted embryo, even though the egg or embryo has had applied to it in prescribed circumstances a prescribed process designed to prevent the transmission of serious mitochondrial disease. (6)In this section— (a) “woman” and “man” include respectively a girl and a boy (from birth), and (b) “prescribed” means prescribed by regulations. 3A Prohibition in connection with germ cells. (1) No person shall, for the purpose of providing fertility services for any woman, use female germ cells taken or derived from an embryo or a foetus or use embryos created by using such cells. (2) In this section— “female germ cells” means cells of the female germ line and includes such cells at any stage of maturity and accordingly includes eggs; and “fertility services” means medical, surgical or obstetric services provided for the purpose of assisting women to carry children. 4 Prohibitions in connection with gametes. (1) No person shall— (a) store any gametes, or (b) in the course of providing treatment services for any woman, use— (i) any sperm, other than partner-donated sperm which has been neither processed nor stored, (ii) the woman's eggs after processing or storage, or (iii) the eggs of any other woman (c) except in pursuance of a licence. (1A) No person shall procure, test, process or distribute any gametes intended for human application except in pursuance of a licence or a third party agreement. (2) A licence cannot authorise storing or using gametes in any circumstances in which regulations prohibit their storage or use. (3) No person shall place sperm and eggs in a woman in any circumstances specified in regulations except in pursuance of a licence. (4)Regulations made by virtue of subsection (3) above may provide that, in relation to licences only to place sperm and eggs in a woman in such circumstances, sections 12 to 22 of this Act shall have effect with such modifications as may be specified in the regulations. (5) Activities regulated by this section or section 3 or 4A of this Act are referred to in this Act as “activities governed by this Act”. 4A Prohibitions in connection with genetic material not of human origin (1) No person shall place in a woman— (a) a human admixed embryo, (b) any other embryo that is not a human embryo, or (c) any gametes other than human gametes. (2) No person shall— (a) mix human gametes with animal gametes, (b) bring about the creation of a human admixed embryo, or (c) keep or use a human admixed embryo,except in pursuance of a licence. (3) A licence cannot authorise keeping or using a human admixed embryo after the earliest of the following— (a) the appearance of the primitive streak, or (b) the end of the period of 14 days beginning with the day on which the process of creating the human admixed embryo began, but not counting any time during which the human admixed embryo is stored. (4) A licence cannot authorise placing a human admixed embryo in an animal. (5) A licence cannot authorise keeping or using a human admixed embryo in any circumstances in which regulations prohibit its keeping or use. (6)For the purposes of this Act a human admixed embryo is— (a) an embryo created by replacing the nucleus of an animal egg or of an animal cell, or two animal pronuclei, with— (i) two human pronuclei, (ii) one nucleus of a human gamete or of any other human cell, or (iii) one human gamete or other human cell, (b) any other embryo created by using— (i) human gametes and animal gametes, or (ii) one human pronucleus and one animal pronucleus, (c) a human embryo that has been altered by the introduction of any sequence of nuclear or mitochondrial DNA of an animal into one or more cells of the embryo, (d) a human embryo that has been altered by the introduction of one or more animal cells, or (e) any embryo not falling within paragraphs (a) to (d) which contains both nuclear or mitochondrial DNA of a human and nuclear or mitochondrial DNA of an animal (“animal DNA”) but in which the animal DNA is not predominant. (7)In subsection (6)— (a) references to animal cells are to cells of an animal or of an animal embryo, and (b) references to human cells are to cells of a human or of a human embryo. (8) For the purposes of this section an “animal” is an animal other than man. (9) In this section “embryo” means a live embryo, including an egg that is in the process of fertilisation or is undergoing any other process capable of resulting in an embryo. (10) In this section— (a) references to eggs are to live eggs, including cells of the female germ line at any stage of maturity, but (except in subsection (9)) not including eggs that are in the process of fertilisation or are undergoing any other process capable of resulting in an embryo, and (b) references to gametes are to eggs (as so defined) or to live sperm, including cells of the male germ line at any stage of maturity. (11) If it appears to the Secretary of State necessary or desirable to do so in the light of developments in science or medicine, regulations may— (a) amend (but not repeal) paragraphs (a) to (e) of subsection (6); (b) provide that in this section “embryo”, “eggs” or “gametes” includes things specified in the regulations which would not otherwise fall within the definition. (12) Regulations made by virtue of subsection (11)(a) may make any amendment of subsection (7) that appears to the Secretary of State to be appropriate in consequence of any amendment of subsection (6).

 • Human Reproductive Cloning Act 2001 

  URL:
  Human Reproductive Cloning Act 2001 
  Country:
  United Kingdom

       

 • Instrument of Government

  URL:
  Instrument of Government
  Country:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental Rights and Freedoms: Article 6 Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against any physical violation also in cases other than cases under Articles 4 and 5. Everyone shall likewise be protected against body searches, house searches and other such invasions of privacy, against examination of mail or other confidential correspondence, and against eavesdropping and the recording of telephone conversations or other confidential communications. In addition to what is laid down in paragraph one, everyone shall be protected in their relations with the public institutions against significant invasions of their personal privacy, if these occur without their consent and involve the surveillance or systematic monitoring of the individual’s personal circumstances.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

  URL:
  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

 • Constitutión Española

  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

   Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

 • Constitution of the Kingdom of Spain

  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Article 15 Everyone has the right to life and to physical and moral integrity, and under no circumstances may be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. Death penalty is hereby abolished, except as provided for by military criminal law in times of war.

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 18 No one may be subjected to torture, inhuman or degrading punishment or treatment. The conducting of medical or other scientific experiments on any person without his free consent is prohibited. Article 35 The inviolability of the physical and mental integrity of every person, his privacy and personality rights shall be guaranteed.

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

   18. člen Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. 35. člen Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.  

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 16( 1) The right of every individual to integrity and privacy shall be guaranteed. This right may be restricted only in cases specifically provided by a law. 

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 16 (1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

 • Constituția României

  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 22(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate. (...)

 • Constitution of Romania

  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

  Article 22(1) The right to life, as well as the right to physical and mental integrity of person are guaranteed. (...)

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 25.º (Direito à integridade pessoal) 1. A integridade moral e física das pessoas é inviolável. 2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 25 (Right to personal integrity) (1) Every person’s moral and physical integrity is inviolable. (2) No one may be subjected to torture or to cruel, degrading or inhuman treatment or punishment. Article 26 (Other personal rights) (3) The law shall guarantee the personal dignity and genetic identity of the human person, particularly in the creation, development and use of technologies and in scientific experimentation.

 • Constitution of the Republic of Poland

  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 39 No one shall be subjected to scientific experimentation, including medical experimentation, without his voluntary consent. Article 41.1 Personal inviolability and security shall be ensured to everyone. Any deprivation or limitation of liberty may be imposed only in accordance with principles and under procedures specified by statute. (...)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.Art. 41.1 Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. (...)

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 21. (…) No one may be subjected to scientific or medical experimentation without his knowledge and free consent.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  21 straipsnis. (...) Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.

4 results found

 • Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine

  URL:
  Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medic

  Article 1 – Purpose and object Parties to this Convention shall protect the dignity and identity of all human beings and guarantee everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine. Each Party shall take in its internal law the necessary measures to give effect to the provisions of this Convention. ...

 • Rome Statute of the International Criminal Court

  URL:
  Rome Statute of the International Criminal Court

  Article 7 Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; (i) Enforced disappearance of persons; (j) The crime of apartheid; (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. 2. For the purpose of paragraph 1: (a) "Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack; (b) "Extermination" includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population; (c) "Enslavement" means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children; (d) "Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law; (e) "Torture" means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions; (f) "Forced pregnancy" means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy; (g) "Persecution" means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity; (h) "The crime of apartheid" means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime; (i) "Enforced disappearance of persons" means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time. 3. For the purpose of this Statute, it is understood that the term "gender" refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term "gender" does not indicate any meaning different from the above.

 • International Covenant on Civil and Political Rights

  URL:
  International Covenant on Civil and Political Rights

  Article 7 No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

 • Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Genetic Testing for Health Purposes

  URL:
  Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Genetic Testing for Health Purposes

  Article 1 – Object and purpose Parties to this Protocol shall protect the dignity and identity of all human beings and guarantee everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the tests to which this Protocol applies in accordance with Article 2. ...

1 results found

 • Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

  URL:
  (Regulation on clinical trials on medicinal products for human use)

  Preamble: ‘(27) Human dignity and the right to the integrity of the person are recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’). In particular, the Charter requires that any intervention in the field of biology and medicine cannot be performed without free and informed consent of the person concerned. Directive 2001/20/EC contains an extensive set of rules for the protection of subjects. These rules should be upheld. Regarding the rules concerning the determination of the legally designated representatives of incapacitated persons and minors, those rules diverge in Member States. It should therefore be left to Member States to determine the legally designated representatives of incapacitated persons and minors. Incapacitated subjects, minors, pregnant women and breastfeeding women require specific protection measures.‘ ‘(83) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter and notably human dignity, the integrity of the person, the rights of the child, respect for private and family life, the protection of personal data and the freedom of art and science. This Regulation should be applied by the Member States in accordance with those rights and principles.‘ Article 28 - General rules ‘(1) A clinical trial may be conducted only where all of the following conditions are met: (a) the anticipated benefits to the subjects or to public health justify the foreseeable risks and inconveniences and compliance with this condition is constantly monitored; (b) the subjects, or where a subject is not able to give informed consent, his or her legally designated representative, have been informed in accordance with Article 29(2) to (6); (c) the subjects, or where a subject is not able to give informed consent, his or her legally designated representative, have given informed consent in accordance with Article 29(1), (7) and (8); (d) the rights of the subjects to physical and mental integrity, to privacy and to the protection of the data concerning them in accordance with Directive 95/46/EC are safeguarded; (e) the clinical trial has been designed to involve as little pain, discomfort, fear and any other foreseeable risk as possible for the subjects and both the risk threshold and the degree of distress are specifically defined in the protocol and constantly monitored; (f) the medical care provided to the subjects is the responsibility of an appropriately qualified medical doctor or, where appropriate, a qualified dental practitioner; (g) the subject or, where the subject is not able to give informed consent, his or her legally designated representative has been provided with the contact details of an entity where further information can be received in case of need; (h) no undue influence, including that of a financial nature, is exerted on subjects to participate in the clinical trial. [...]‘