Kodanikuühiskond ja põhiõiguste platvorm

Põhiõiguste platvorm on kanal, mille kaudu teeb FRA koostööd ja vahetab teavet kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes tegelevad ELi põhiõigustega.

Mis on põhiõiguste platvorm?

Põhiõiguste platvorm on vahend, millega FRA teeb koostööd kodanikuühiskonnaga.

FRA teeb koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega kogu Euroopa Liidust ja riikidest, kes osalevad ameti tegevuses vaatlejana (Põhja-Makedoonia, Serbia, Albaania).

See koostöö on määratletud FRA loomist käsitleva ELi määruse artiklis 10.

Platvormi pädevusraamistikus on selgitatud, kuidas see koostöö toimib.

Mida platvorm teeb?

Platvormi eesmärgid:

  • vahetada teavet: FRA ja platvorm vahetavad pidevalt oma tegevuse ja muude asjakohaste küsimuste teavet;
  • anda FRA-le teemakohast sisendit ja strateegilisi nõuandeid: FRA küsib platvormil osalevatelt organisatsioonidelt teemakohast sisendit ja strateegilisi nõuandeid;
  • ühendada organisatsioone FRA ja üksteisega: FRA soovib soodustada sidemeid platvormil osalevate organisatsioonidega ja nende vahel;
  • anda organisatsioonidele FRA vahendeid ja ressursse: osa FRA materjale ja vahendeid on kodanikuühiskonna organisatsioonide toimimise jaoks eriti asjakohased.

Kes saab teha platvormi raames koostööd?

Platvormi raames on oodatud koostööd tegema mitmesugused põhiõiguste organisatsioonid, näiteks vabaühendused, ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ja muud kutseühingud, kirikud, usulised, filosoofilised ja mitteusulised organisatsioonid, ülikoolid ning muud rahvusvaheliste või Euroopa organisatsioonide eksperdid. Platvormil osalevad organisatsioonid on teretulnud, olenemata sellest, kas nad tegutsevad kohalikul, riiklikul, Euroopa või rahvusvahelisel tasandil.

Kuidas registreerida organisatsioon platvormi andmebaasis?

Kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad registreeruda platvormi andmebaasis. Platvormi andmebaasis registreerumine on tasuta ja sellele ei kohaldata ajalisi piiranguid. Igal organisatsioonil on ka õigus millal tahes registreering tühistada. Registreerumisel andmebaasis nõustuvad organisatsioonid täitma platvormi pädevusraamistiku artiklis 2 loetletud tingimusi. Nende hulka kuuluvad põhiõiguste järgimine ja edendamine ning sellisest käitumisest hoidumine, mis rikuks mis tahes isiku või isikute rühma põhiõigusi. Platvorm ei ole organisatsioon kui selline ega FRA organ. Sellel ei ole liikmeid.

Lisateave on registreerumisjuhendi lehel.

Kontakt: platvormi rühm – frp [@] fra.europa.eu