Гражданско общество и Платформата за основните права

Image
Платформата за основните права (FRP) е каналът на FRA за сътрудничество и обмен на информация с организации на гражданското общество, работещи в областта на основните права в ЕС.