Civilsamfundet og platformen for grundlæggende rettigheder

Platformen for grundlæggende rettigheder er FRA’s kanal for samarbejde og informationsudveksling med civilsamfundet om grundlæggende rettigheder i EU.

Hvad er platformen for grundlæggende rettigheder?

Platformen for grundlæggende rettigheder er FRA's kanal for samarbejde med civilsamfundet.

FRA samarbejder med civilsamfundsorganisationer i hele EU og i lande med observatørstatus i FRA (Nordmakedonien, Serbien og Albanien).

Dette samarbejde er defineret i artikel 10 i FRA's oprettelsesforordning.

I kommissoriet for platformen redegøres der for, hvordan samarbejdet fungerer.

Hvad er formålet med platformen?

Platformen har følgende formål:

  • Udveksle oplysninger: FRA og platformen udveksler løbende oplysninger om deres arbejde og andre relevante forhold
  • Give FRA tematisk input og strategisk rådgivning: FRA indhenter tematisk input og strategisk rådgivning fra platformens organisationer
  • Skabe forbindelser mellem FRA og internt mellem organisationer: FRA søger at etablere forbindelser med og blandt platformens organisationer
  • Stille FRA's "værktøjer" og ressourcer til rådighed for organisationer: Nogle af FRA's materialer og værktøjer er af særlig interesse for civilsamfundsorganisationers arbejde.

Hvem kan samarbejde inden for platformen?

Mange forskellige organisationer, der arbejder med grundlæggende rettigheder, opfordres til at samarbejde med platformen, bl.a. ikkestatslige organisationer, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og andre faglige sammenslutninger, kirker, religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, universiteter og andre eksperter fra internationale eller europæiske organisationer. Platformsorganisationer er velkomne, uanset om de er aktive på lokalt, nationalt, europæisk eller internationalt plan.

Sådan registreres en organisation i platformens database

Civilsamfundsorganisationer skal registrere sig i platformens database. Registrering i platformens database er gratis og ikke underlagt nogen tidsmæssige begrænsninger, og alle organisationer kan til enhver tid afmelde sig. Ved registrering i databasen accepterer organisationer at efterleve de kriterier, der fremgår af artikel 2 i kommissoriet for platformen. Disse kriterier omfatter respekt for og fremme af grundlæggende rettigheder, at afholde sig fra enhver adfærd, der krænker en persons eller gruppe af personers grundlæggende rettigheder. Platformen er ikke en "organisation" eller et organ under FRA. Der er ikke noget "medlemskab".

Få mere at vide på siden How to register (sådan registreres en organisation).

Kontakt: Platform Team på frp [@] fra.europa.eu