Pilietinė visuomenė ir Pagrindinių teisių platforma

Pagrindinių teisių platforma (FRP) yra FRA bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su pilietinės visuomenės organizacijomis, dirbančiomis ES pagrindinių teisių srityje, kanalas.

Kas yra Pagrindinių teisių platforma?

Pagrindinių teisių platforma – tai FRA pilietinės visuomenės bendradarbiavimo kanalas.

FRA bendradarbiauja su pilietinės visuomenės organizacijomis iš visos Europos Sąjungos ir stebėtojo statusą turinčių valstybių (Šiaurės Makedonijos, Serbijos, Albanijos).

Šis bendradarbiavimas apibrėžtas ES reglamento dėl FRA Steigimo reglamento 10 straipsnyje.

Platformos įgaliojimuose paaiškinta, kaip vyksta šis bendradarbiavimas.

Ką daro platforma?

Platforma skirta:

  • keistis informacija: FRA ir platforma nuolat keičiasi informacija apie savo darbą ir kitus aktualius klausimus;
  • teikti FRA teminius indėlius ir strategines konsultacijas: FRA siekia gauti teminių indėlių ir strateginių konsultacijų iš platformos organizacijų;
  • susieti organizacijas su FRA ir tarpusavyje: FRA siekia skatinti ryšius su platformos organizacijomis ir tarp jų;
  • teikti organizacijoms FRA „įrankius“ ir išteklius: kai kurios FRA medžiagos ir įrankiai yra ypač svarbūs pilietinių visuomenės organizacijų veikimui.

Kas gali bendradarbiauti platformoje?

Platformoje kviečiama bendradarbiauti įvairias organizacijas, susijusias su pagrindinėmis teisėmis, pavyzdžiui, nevyriausybines organizacijas; profesines sąjungas, darbdavių organizacijas ir kitas profesines organizacijas; bažnyčias, religines, filosofines ir nekonfesines organizacijas; universitetus ir kitus ekspertus iš tarptautinių ar Europos organizacijų. Platformoje organizacijos yra laukiamos, nesvarbu, ar jos dirba vietos, nacionaliniu, Europos ar tarptautiniu lygmeniu.

Kaip užregistruoti organizaciją platformos duomenų bazėje?

Pilietinės visuomenės organizacijos pačios registruojasi platformos duomenų bazėje. Registracija platformos duomenų bazėje yra nemokama ir jai netaikomi jokie laiko apribojimai; bet kuri organizacija taip pat gali bet kada išsiregistruoti. Registruodamosi duomenų bazėje organizacijos sutinka įvykdyti kriterijus, išvardytus platformos įgaliojimų 2 straipsnyje. Jie apima pagarbą pagrindinėms teisėms ir jų propagavimą bei susilaikymą nuo bet kokio elgesio, prieštaraujančio pagrindinėms bet kurio asmens ar bet kurios žmonių grupės teisėms. Platforma nėra „organizacija“ ar FRA įstaiga. Nėra jokios „narystės“.

Daugiau informacijos rasite puslapyje Kaip užsiregistruoti.

Kontaktiniai duomenys Platformos komanda: frp [@] fra.europa.eu