You are here:

Europos Taryba

Siekdama užtikrinti papildomumą ir pridėtinę vertę, Agentūra derina savo veiklą su Europos Tarybos veikla, ypač dėl savo metinės darbo programos ir bendradarbiavimo su pilietine visuomene. Tuo tikslu Europos bendrija sudarė susitarimą su Europos Taryba, siekdama užmegzti glaudų jos ir agentūros bendradarbiavimą. 2020 m. liepos mėn. Europos Taryba paskyrė Philippe’ą Boillat’ą nepriklausomu asmeniu FRA vykdomojoje valdyboje ir FRA valdyboje, o Lawrence’ą Early – pakaitiniu nariu.

Europos Tarybos paskirtas nepriklausomas asmuo dalyvauja priimant sprendimus valdyboje, kuri visų pirma tvirtina metinę darbo programą ir metinę ataskaitą bei skiria mokslo komiteto narius.

Philippe’as Boillat’as pakeis prof. Rainer’į Hofmann’ą. Ankstesni nariai buvo M. de Boer-Buquicchio ir Guy De Vel.

FRA glaudžiai bendradarbiauja su šiais Europos Tarybos organais:

Kontaktiniai duomenys

Massimo Toschi, FRA kontaktinis asmuo dėl bendradarbiavimo su Europos Taryba
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads

Publication date: 01 February 2021

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2020

Publication date: 20 February 2020

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2019

Publication date: 11 April 2019

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (1 January 2018 – 31 December 2018)

Publication date: 14 March 2018

EU priorities for cooperation with the Council of Europe in 2018-2019 (leaflet)

Publication date: 14 March 2018

EU priorities for cooperation with the Council of Europe in 2018-2019

Publication date: 09 March 2018

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (1 January 2017 – 31 December 2017)

Publication date: 04 December 2017

Overview of the cooperation between FRA and the Council of Europe

Publication date: 25 February 2015

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2013-2014

Publication date: 28 November 2013

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2012-2013

Publication date: 03 December 2012

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2011-2012

Publication date: 15 July 2008

Agreement between the European Community and the Council of Europe on cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (.00 KB)