Nacionalinės žmogaus teisių institucijos, lygybės įstaigos ir ombudsmeno institucijos

FRA glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis, lygybės įstaigomis ir ombudsmeno institucijomis kasmetiniuose posėdžiuose ir įtraukdama pasirinktas įstaigas rengiant ir įgyvendinant FRA projektus, taip pat vykdydama bendradarbiavimo veiklą, susijusią su FRA išvadų sklaida ir tolesne veikla. FRA ir šios įstaigos reguliariai keičiasi informacija.

Žmonės popieriaus grandinėje

Lygybės įstaigos

Pagal ES teisės aktus reikalaujama, kad valstybės narės įsteigtų įstaigą ar įstaigas, skatinančias vienodą požiūrį dėl rasinės ar etninės kilmės ir socialinės ar biologinės lyties. FRA bendradarbiauja su lygybės institucijomis ir jų koordinavimo struktūra „Equinet“ (Europos nacionalinių lygybės įstaigų tinklu) ir vykdydama tiesioginį dvišalį bendradarbiavimą. Vyksta nuolatiniai FRA ir Europos nacionalinių lygybės įstaigų tinklo posėdžiai, taip pat teminiai posėdžiai su tinklo nariais. FRA taip pat yra reguliariai kviečiama prisidėti prie Europos nacionalinių lygybės įstaigų tinklo mokymo sesijų ir seminarų.

Daugiau informacijos apie lygybės įstaigas, žr.

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos yra nepriklausomos institucijos, įsteigtos įstatymų ir laikantis Jungtinių Tautų patvirtintų Paryžiaus principų. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos yra įgaliotos ginti ir skatinti žmogaus teises nacionaliniu lygmeniu laikantis tarptautinių žmogaus teisių normų ir standartų. FRA bendradarbiauja su nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis, Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklu ir vykdydama tiesioginį dvišalį bendradarbiavimą. Kasmet vyksta teminiai FRA ir nacionalinių žmogaus teisių institucijų posėdžiai.

Daugiau informacijos apie nacionalines žmogaus teisių institucijas rasite čia:

Ombudsmeno institucijos

Ombudsmeno institucijos yra nepriklausomi ir lengvai prieinami nacionalinio viešojo administravimo kontrolės mechanizmai. Keliose valstybėse narėse ombudsmenų institucijos buvo įgaliotos stebėti, kaip įgyvendinami tam tikri žmogaus teisių standartai, visų pirma teisė į gerą administravimą, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. ES ombudsmenų institucijų įgaliojimai ir joms suteikta galia labai skiriasi. FRA bendradarbiauja su ombudsmeno institucijomis skirtingais lygmenimis ir nuolat ieško būdų, kaip sustiprinti bendradarbiavimą.

Kontaktiniai duomenys

NHRBteam@fra.europa.eu