Instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului, organismele de promovare a egalității și instituțiile Ombudsmanului

FRA lucrează strâns cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului, organismele de promovare a egalității și instituțiile Ombudsmanului prin reuniuni anuale și prin implicarea organismelor selectate în conceperea și executarea proiectelor FRA, precum și prin activități de cooperare legate de diseminarea și monitorizarea rezultatelor FRA. Se asigură un schimb de informații regulat între FRA și aceste organisme.

Lanț uman din hârtie

Organisme de promovare a egalității

Legislația Uniunii impune statelor membre să constituie un organism sau organisme pentru promovarea egalității de tratament fără deosebire de rasă sau origine etnică și gen sau sex. FRA cooperează cu organisme de promovare a egalității prin structura lor coordonatoare Equinet (Rețea europeană a organismelor naționale de promovare a egalității) și prin cooperare bilaterală directă. Se organizează reuniuni regulate între FRA și Equinet, precum și cu membrii Equinet pe subiecte tematice. De asemenea, FRA este invitată în mod regulat să contribuie la sesiunile și la seminarele de instruire ale Equinet.

Pentru mai multe informații privind organismele de promovare a egalității, consultați:

Instituții naționale pentru apărarea drepturilor omului

Instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului (NHRI) sunt instituții independente constituite conform legii și în conformitate cu „Principiile de la Paris” aprobate de Organizația Națiunilor Unite. NHRI sunt autorizate să protejeze și să promoveze drepturile omului la nivel național în conformitate cu normele și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. FRA cooperează cu NHRI prin Rețeaua europeană a NHRI și prin cooperare bilaterală directă. De asemenea, între FRA și NHRI au loc anual reuniuni tematice.

Pentru mai multe informații despre NHRI, consultați următoarele:

Instituțiile Ombudsmanului

Instituțiile Ombudsmanului sunt mecanisme de control independente și ușor accesibile din cadrul administrației publice naționale. În mai multe state membre, instituțiile Ombudsmanului au fost autorizate să monitorizeze punerea în aplicare a standardelor din domeniul anumitor drepturi ale omului, în special al dreptului la bună administrare, astfel cum este consacrat prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Mandatul instituțiilor Ombudsmanului din UE și competențele alocate acestora diferă semnificativ. FRA cooperează cu instituțiile Ombudsmanului la diferite niveluri și explorează în permanență modalități de intensificare a cooperării.

Date de contact:

NHRBteam@fra.europa.eu