Cadrul UE pentru CDPH – Protecție

Prin acceptarea CDPH, UE s-a angajat să pună în aplicare convenția în domeniile de competență ale UE, astfel cum sunt prevăzute de tratatele UE. Multe dintre domeniile și aspectele reglementate de CDPH se află sub responsabilitatea statelor membre ale UE.

Dacă sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, dacă locuiți într-unul din statele membre sau dacă aveți o afacere în UE, legislația Uniunii vă conferă o serie de drepturi.

Protecția persoanelor împotriva încălcărilor legislației UE este, în principal, o competență a cadrelor naționale de monitorizare și a instanțelor de judecată. Ca atare, în cazul în care considerați că aceste drepturi nu au fost respectate de autoritățile naționale, trebuie să abordați problema mai întâi în fața organismelor naționale.

Cu toate acestea, dacă problema dumneavoastră se referă la elemente de drept UE direct aplicabile situației dumneavoastră, UE ar putea fi, de asemenea, în măsură să vă ajute.

Modul în care membrii Cadrului UE protejează drepturile în temeiul CDPH

Membrii Cadrului UE, cum ar fi Parlamentul European și Ombudsmanul European pot lua măsuri.

Petițiile adresate Parlamentului European reprezintă un instrument valoros prin intermediul căruia cetățenii pot obține o audiere oficială în fața instituțiilor UE, stabilind o legătură directă între ei și reprezentanții lor aleși. Acestea pot aduce în atenția Parlamentului, de asemenea, cazuri de încălcare sau de punere în aplicare incorectă a legislației UE. Comisia pentru petiții este responsabilă pentru petiții în cadrul Parlamentului European.

Ombudsmanul European investighează plângerile legate de administrarea defectuoasă în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE. Persoanele care consideră că o instituție a UE nu acționează în conformitate cu CDPH au dreptul de a se adresa Ombudsmanului pentru a formula o cale de atac.

Ombudsmanul European a tratat plângerile legate de handicap referitoare la accesibilitatea clădirilor instituțiilor UE, interpretarea în limbajul semnelor în cadrul unor evenimente, accesibilitatea materialului pe site-urile internet, precum și cererile de asigurare de sănătate făcute de membrii personalului UE care au copii cu handicap.

Dacă sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii sau locuiți într-un stat membru, puteți depune o plângere la Ombudsmanul European. Întreprinderile, asociațiile sau alte organisme cu sediul social în Uniune pot adresa plângeri Ombudsmanului.

Ombudsmanul a publicat, de asemenea, în 24 de limbi, o primă versiune a unei explicații ușor de citit a activității sale și modalitatea de depunere a unei plângeri.

Forumul european al persoanelor cu handicap (FEPH) oferă informații persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea se simt discriminate în experiențele lor individuale și aduc aceste informații la cunoștința autorităților responsabile, precum și a publicului larg.

De asemenea, FEPH oferă asistență în formularea unei căi de atac prin intervenții ale unor terți la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Comitetul european pentru drepturi sociale.

Alte măsuri de protecție în temeiul dreptului Uniunii

De asemenea, puteți contacta Comisia Europeană pentru a depune o plângere cu privire la orice măsură (lege, act cu putere de lege și act administrativ), absența măsurii sau practica unui stat membru pe care o considerați a fi împotriva dreptului Uniunii.

Dacă nu sunteți expert în dreptul UE, ar putea fi dificil să aflați exact unde este prevăzut dreptul care considerați că a fost încălcat. Puteți obține consultanță rapid și informal de la serviciul „Europa ta – Consiliere” în propria limbă.

Protecție în afara dreptului UE

În afara domeniului de aplicare a dreptului UE, drepturile dumneavoastră sunt protejate prin constituția și legislația țării dumneavoastră.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate într-un context care nu intră sub incidența dreptului UE, va trebui să adresați plângerea autorității naționale relevante, fie că este vorba despre autorități centrale, instanțe naționale, fie despre un organism specializat în materie de drepturile omului.

Un instrument interactiv  vă poate ajuta să găsiți organizația potrivită pentru a vă sprijini în ceea ce privește problema legată de drepturile fundamentale.