0 results found0 results found

Pagrindinių teisių chartijos mobilioji programėlė

Viena bendra prieiga prie pagrindinių teisių mobiliuosiuose įrenginiuose.

Ši „Apple“ ir „Android“ mobiliųjų įrenginių programėlė suteikia galimybę patogiai susipažinti su visu Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos tekstu visomis kalbomis. Joje taip pat pateikiami Chartijos straipsnių teisiniai paaiškinimai, susiję tarptautinės ir ES teisės aktai, taip pat su vienu iš Chartijos straipsnių tiesiogiai susijusios Europos Teisingumo Teismo (ETT), Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) ir nacionalinės teismų praktikos pavyzdžiai.

iOS APP ANDROID APP