0 results found0 results found

Aplikácia k charte základných práv do mobilu

Základné práva vždy poruke vo vašom mobilnom zariadení.

S touto aplikáciou pre mobilné zariadenia Apple a Android máte jednoduchý prístup k úplnému zneniu Charty základných práv Európskej únie vo všetkých jazykoch. Nájdete v nej aj právny výklad článkov charty, súvisiace medzinárodné právo a právo EÚ, ako aj judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), výber judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a vnútroštátnej judikatúry týkajúcej sa priamo konkrétneho článku charty.

iOS APP ANDROID APP