Publication date: 22 March 2019

ES pagrindinių teisių chartijos taikymas ir pridėtinė vertė ES valstybėse narėse

Valstybės narės yra aiškiai įpareigotos skatinti Chartijos taikymą. Tokias pastangas remia ir šios šalių informacijos suvestinės, kuriose pateikiami Chartijos taikymo pavyzdžiai ir atkreipiamas dėmesys į Chartijos kuriamą pridėtinę vertę.

Overview

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija  – tai ES žmogaus teisių bilis. Ją sudaro 50  straipsnių, kuriuose nustatytos esminės teisės ir principai, ir keturi papildomi straipsniai, kuriuose įtvirtintos bendrosios nuostatos. Valstybės narės privalo gerbti teises ir laikytis Chartijoje nustatytų principų visais atvejais, kai jos veikia vadovaudamosi privaloma ES teise. Jeigu Chartijos nuostatos yra pakankamai tikslios ir besąlyginės, jos gali turėti tiesioginį poveikį nacionaliniu lygmeniu, pvz., nacionaliniuose teismuose. Chartijos nuostatomis, kurios laikomos principais, teisme galima remtis tik jeigu jos įgyvendintos įstatymų leidžiamosios arba įstatymų vykdomosios valdžios priimtais aktais.

Austria flagAustrija

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Belgium flagBelgija

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulgaria

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Croatian flagCroatia

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Cypriot flagKipras

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Czechia flagČekija

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Denmark flagDanija

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagEstija

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagSuomija

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 283KB)
SV (pdf 362KB)

France flagPrancūzija

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Germany flagVokietija

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Greek flagGraikija

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagVengrija

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagAirija

EN (pdf 260KB)

Italy flagItalija

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Latvia flagLatvija

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLithuania

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLiuksemburgas

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagNyderlandai

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagLenkija

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugalija

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRumunija

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagSlovakija

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagSlovėnija

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagIspanija

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagŠvedija

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

United Kingdom flagJungtinė Karalystė

EN (pdf 261KB)

 

Related