22
March
2019

Euroopa Liidu põhiõiguste harta Eestis

Liikmesriikidel on selgesõnaline kohustus edendada harta kohaldamist. See riigi teabeleht toetab seda tegevust, tuues näiteid harta kasutamisest ja rõhutades selle antavat lisaväärtust.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta on Euroopa Liidu inimõiguste kogu. Selles on 50 sisuliste õiguste ja põhimõtete artiklit ning neli üldsätete artiklit. Liikmesriikidel on kohustus järgida harta õigusi ja põhimõtteid, kui nad tegutsevad Euroopa Liidu siduva õiguse kohaldamisalas. Kui harta sätted on piisavalt täpsed ja tingimusteta, võib neil olla vahetu mõju riigi tasandil, näiteks riigi kohtutes. Põhimõteteks olevatele harta sätetele saab kohtuvaidlustes tugineda ainult siis, kui need on rakendatud õigus- või rakendusaktiga.

Austria flagAustria

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Belgium flagBelgia

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulgaaria

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Croatian flagHorvaatia

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Cypriot flagKüpros

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Czechia flagTšehhi

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Denmark flagTaani

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagEesti

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagSoome

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 291KB)

France flagPrantsusmaa

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Germany flagSaksamaa

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Greek flagKreeka

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagUngari

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagIirimaa

EN (pdf 260KB)

Italy flagItaalia

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Latvia flagLäti

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLeedu

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLuksemburg

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagNetherlands

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagPoola

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugal

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRumeenia

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagSlovakkia

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagSloveenia

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagHispaania

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagRootsi

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

United Kingdom flagSuurbritannia

EN (pdf 261KB)