Publication date: 22 March 2019

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE — Użu u valur miżjud fl-Istati Membri tal-UE

L-Istati Membri għandhom dmir espliċitu li jippromwovu l-applikazzjoni tal-Karta. Dawn il-folji tal-pajjiżi jappoġġjaw dak l-isforz billi jagħtu eżempji tal-użu tal-Karta u jenfasizzaw kif il-Karta żżid il-valur.

Overview

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea hija l-karta tal-UE taddrittijiet umani. Fih 50 artikolu bi drittijiet u bi prinċipji sostantivi, segwiti minn erba’ artikoli b’dispożizzjonijiet ġenerali. L-Istati Membri għandhom id-dmir li jirrispettaw id-drittijiet u li josservaw il-prinċipji tal-Karta kull meta dawn ikunu qed jaġixxu filkamp ta’ applikazzjoni tal-liġi vinkolanti tal-UE. Fejn id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma preċiżi biżżejjed u mingħajr kundizzjonijiet, dawn jista’ jkollhom effett dirett fillivell nazzjonali — pereżempju f’awli nazzjonali. Id-dispożizzjonijiet tal-Karta li huma “prinċipji” jistgħu jiġu invokati biss quddiem qorti jekk tiġi implimentata minn atti leġiżlattivi jew eżekuttivi.

Austria flagL-Awstrija

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Belgium flagIl-Belġju

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagIl-Bulgarija

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Croatian flagIl-Kroazja

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Cypriot flagĊipru

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Czechia flagIċ-Ċekja

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Denmark flagId-Danimarka

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagL-Estonja

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagIl-Finlandja

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 283KB)
SV (pdf 362KB)

France flagFranza

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Germany flagIl-Ġermanja

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Greek flagIl-Ġreċja

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagSpanja

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagL-Irlanda

EN (pdf 260KB)

Italy flagL-Italja

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Latvia flagIl-Latvja

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagIl-Litwanja

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagIl-Lussemburgu

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagIn-Netherlands

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagIl-Polonja

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagIl-Portugall

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagIr-Rumanija

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagIs-Slovakkja

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagIs-Slovenja

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagSpanja

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagL-Iżvezja

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

United Kingdom flagIr-Renju Unit

EN (pdf 261KB)

 

Related