22
March
2019

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Gebruik en toegevoegde waarde in de lidstaten van de EU

De lidstaten hebben de uitdrukkelijke plicht om de toepassing van het Handvest te bevorderen. Deze landenoverzichten dragen daartoe bij doordat zij voorbeelden geven van het gebruik van het Handvest en laten zien welke toegevoegde waarde het biedt.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is het Europese statuut van de rechten van de mens. Het bevat 50 artikelen met inhoudelijke rechten en beginselen, gevolgd door vier artikelen met algemene bepalingen. De lidstaten hebben de plicht de rechten van het Handvest te eerbiedigen en de beginselen ervan na te leven, mits ze binnen de werkingssfeer van het bindende EU-recht handelen. Indien de bepalingen van het Handvest voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn, kunnen ze rechtstreeks van invloed zijn op nationaal niveau — bijvoorbeeld in nationale rechtbanken. Charterbepalingen die „beginselen” bevatten, kunnen enkel in rechte worden ingeroepen als daaraan uitvoering is gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen.

Belgium flagBelgië

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulgarije

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Cypriot flagCyprus

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Denmark flagDenemark

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Germany flagDuitsland

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Estonia flagEstland

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

>

Finland flagFinland

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 283KB)
SV (pdf 362KB)

France flagFrankrijk

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Greek flagGriekenland

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagHongarije

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagIerland

EN (pdf 260KB)

Italy flagItalië

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Croatian flagKroatië

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Latvia flagLetland

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLitouwen

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLuxemburg

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagNederland

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Austria flagOostenrijk

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Poland flagPolen

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugal

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRoemenië

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovenia flagSlovenië

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Slovakia flagSlowakije

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Spain flagSpanje

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Czechia flagTsjechië

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

United Kingdom flagVerenigd Koninkrijk

EN (pdf 261KB)

Sweden flagZweden

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)