22
March
2019

ES Pamattiesību harta — izmantošana un pievienotā vērtība ES dalībvalstīs

Dalībvalstīm ir nepārprotams pienākums sekmēt hartas piemērošanu. Šīs valstu faktu lapas palīdz īstenot šos centienus, sniedzot hartas izmantošanas piemērus un uzsverot hartas pievienoto vērtību.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir ES cilvēktiesību harta. Tajā ir 50 panti, kuros aprakstītas materiālās tiesības un principi, kā arī četri panti, kuros izklāstīti vispārīgi noteikumi. Dalībvalstīm ir pienākums ievērot hartā minētās tiesības un principus ik reizi, kad tās rīkojas saistošo ES tiesību aktu ietvaros. Ja hartas noteikumi ir pietiekami precīzi un neapstrīdami, tie var tieši darboties valstu līmenī, piemēram, valsts tiesas sēžu zālē. Uz hartas noteikumiem, kas uzskatāmi par “principiem”, tiesā var atsaukties tikai tad, ja tie ir ieviesti ar tiesību aktiem vai izpildaktiem.

Austria flagAustrija

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Belgium flagBeļģija

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulgārija

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Croatian flagHorvātija

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Cypriot flagKipra

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Czechia flagČehija

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Denmark flagDānija

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagIgaunija

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagSomija

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 283KB)
SV (pdf 362KB)

France flagFrancija

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Germany flagVācija

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Greek flagGrieķija

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagUngārija

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagĪrija

EN (pdf 260KB)

Italy flagItālija

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Latvia flagLatvija

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLietuva

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLuksemburga

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagNīderlande

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagPolija

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugāle

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRumānija

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagSlovākija

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagSlovēnija

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagSpānija

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagZviedrija

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

United Kingdom flagApvienotā Karaliste

EN (pdf 261KB)