22
March
2019

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna – Användning och mervärde i EU-medlemsstaterna

Medlemsstaterna har en uttrycklig skyldighet att främja tillämpningen av stadgan. Dessa landspecifika faktablad är ett led i denna strävan och innehåller exempel på hur stadgan används samt belyser det mervärde stadgan tillför.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är Europeiska unionens regelverk för mänskliga rättigheter. Den består av 50 artiklar med materiella rättigheter och principer, samt fyra artiklar med allmänna bestämmelser. EU:s medlemsländer är skyldiga att respektera dessa rättigheter och iaktta stadgans principer när de agerar inom ramen för bindande EU-lagstiftning. I de fall stadgans bestämmelser är tillräckligt precisa och ovillkorliga kan de ha en direkt effekt på nationell nivå – exempelvis i nationella domstolar. De bestämmelser i stadgan som är ”principiella” kan bara åberopas inför domstol om de har genomförts genom lagstiftningsakter eller verkställighetsakter.

Belgium flagBelgien

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulgarien

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Cypriot flagCypern

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Denmark flagDanmark

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagEstland

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagFinland

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 283KB)
SV (pdf 362KB)

France flagFrankrike

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Greek flagGrekland

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Ireland flagIrland

EN (pdf 260KB)

Italy flagItalien

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Croatian flagKroatien

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Latvia flagLettland

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLitauen

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLuxemburg

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagNederländerna

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagPolen

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugal

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRumänien

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagSlovakien

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagSlovenien

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagSpanien

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagSverige

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

Czechia flagTjeckien

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Germany flagTyskland

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Hungary flagUngern

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

United Kingdom flagUnited Kingdom

EN (pdf 261KB)

Austria flagÖsterrike

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)