Resurser

TILLHÖRANDE DOKUMENT:

TILLHÖRANDE LÄNKAR:

NYHETER OCH EVENEMANG:

Mer information om medlemmarna av EU-mekanismens arbete finns på internet:

Europaparlamentet:

Europeiska ombudsmannen:

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA):

Information om nyheter och evenemang. FRA på Twitter och Facebook.

Europeiskt handikappforum:

Information om nyheter och evenemang. Europeiskt handikappforum på Twitter.

Sammanträdeshandlingar:

Downloads