Ressourcer

Relevante dokumenter:

Relevante links:

Nyheder og arrangementer:

Flere oplysninger om aktiviteterne i medlemmerne af EU's rammer findes online:

Europa-Parlamentet:

Den Europæiske Ombudsmand:

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA):

Oplysninger om nyheder og arrangementer | FRA på Twitter og Facebook

Det Europæiske Handicapforum (EDF):

Oplysninger om nyheder og arrangementer | EDF på Twitter

Mødedokumenter:

Downloads