Charterpedia

Charterpedia is een online tool waarmee gemakkelijk toegankelijke informatie wordt geboden over dat veelomvattende kader van grondrechten. Het bevat de volledige tekst met juridische uitleg van de artikelen van het Handvest, verwante EU- en nationale jurisprudentie, alsmede verwante publicaties van FRA, gerangschikt per artikel.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (Commissie LIBE) van het Europees Parlement heeft het initiatief genomen voor de opzet van deze tool. FRA onderhoudt momenteel de Charterpedia.

Charterpedia is ook verkrijgbaar als app voor mobiele toestellen met iOS en Android.