You are here:

Rada Europy

W celu zapewnienia komplementarności i wartości dodanej, agencja dostosowuje swoją działalność do działań Rady Europy, w szczególności w odniesieniu do rocznego programu prac i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. W związku z tym Wspólnota Europejska zawarła umowę z Radą Europy, aby nawiązać ścisłą współpracę między tą ostatnią a Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W lipcu 2020 r. Rada Europy powołała Philippe’a Boillata na niezależną osobę zasiadającą w radzie wykonawczej oraz w zarządzie FRA, zaś Lawrence’a Early’a na jego zastępcę.

Niezależna osoba wyznaczona przez Radę Europy bierze udział w podejmowaniu decyzji przez zarząd, który w szczególności przyjmuje roczny program prac i sprawozdanie roczne oraz mianuje członków komitetu naukowego.

Philippe Boillat przejmuje obowiązki prof. Rainera Hofmanna. Dotychczasowymi członkami byli Maud de Boer-Buquicchio i Guy De Vel.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ściśle współpracuje z następującymi organami Rady Europy:

Dane kontaktowe:

Massimo Toschi, osoba kontaktowa FRA ds. współpracy z Radą Europy
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads

Publication date: 01 February 2021

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2020

Publication date: 20 February 2020

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2019

Publication date: 11 April 2019

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (1 January 2018 – 31 December 2018)

Publication date: 14 March 2018

EU priorities for cooperation with the Council of Europe in 2018-2019 (leaflet)

Publication date: 14 March 2018

EU priorities for cooperation with the Council of Europe in 2018-2019

Publication date: 09 March 2018

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (1 January 2017 – 31 December 2017)

Publication date: 04 December 2017

Overview of the cooperation between FRA and the Council of Europe

Publication date: 25 February 2015

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2013-2014

Publication date: 28 November 2013

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2012-2013

Publication date: 03 December 2012

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2011-2012

Publication date: 15 July 2008

Agreement between the European Community and the Council of Europe on cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (.00 KB)