Systems

Karta praw podstawowych UE

Highlights

 • Fundamental Rights Report
  11
  June
  2020
  W niniejszym dokumencie zwraca się szczególną uwagę
  na stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
  która jest prawnie wiążąca od 10 lat. Na szczeblu unijnym
  stała się ona bardziej widoczna i zapoczątkowała nową
  kulturę praw podstawowych. Na szczeblu krajowym
  świadomość i stosowanie Karty są ograniczone. Sądy w coraz
  większym stopniu stosują Kartę, co pokazuje znaczenie tego
  nowoczesnego instrumentu. Niemniej jednak jego stosowanie
  przez rządy i parlamenty pozostaje na niskim poziomie.
  Przykładowo niewiele wskazuje na to, by ktokolwiek
  regularnie kontrolował przepisy krajowe dokonujące
  transpozycji prawa Unii pod kątem ich zgodności z Kartą.
 • Country sheets
  22
  March
  2019
  Państwa członkowskie mają wyraźny obowiązek promowania stosowania Karty. Niniejsze noty informacyjne dla poszczególnych krajów wspierają te starania, podając przykłady wykorzystania Karty i podkreślając, w jaki sposób wnosi ona wartość dodaną.
 • Page
  Prawa podstawowe są prawami i wolnościami, przysługującym każdej osobie w Unii Europejskiej. Są takie same, niezależnie od tego, skąd pochodzisz, w co wierzysz oraz w jaki sposób żyjesz.
 • Infographic
  Fundamental Rights Report 2019: The Charter of Fundamental Rights is the EU’s bill of human rights. These rights and principles have to be respected and promoted by EU institutions and Member States whenever they act within EU law. Approaching the Charter’s 10th anniversary, Member States do not yet make full use of the potential it offers.
PRODUKTY
19
August
2022
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) jest unijnym katalogiem praw człowieka. Jest ona zawsze wiążąca dla instytucji UE i państw członkowskich, gdy działają one w ramach prawa UE. Nie jest jednak łatwo ocenić, czy konkretny przypadek wchodzi w zakres prawa Unii. Dlatego też konieczne jest zapewnienie szkoleń i materiałów szkoleniowych dla prawników praktyków, aby mogli oni zrozumieć zakres stosowania Karty określony w jej art. 51. Niniejszy podręcznik instruktora ma na celu dostarczenie wskazówek dotyczących zarówno organizacji, jak i realizacji takich szkoleń na podstawie studiów przypadków. Szkolenia te będą w przyszłości rozszerzane.
The Agency provides support and expertise on the Charter of Fundamental Rights of the European Union at different governance levels by delivering a series of products related to the the Charter.
Key statements from the FRA/Euractiv online event Reinforcing the EU Charter: rights of people in the EU in the next decade, 7 December 2020.
11
June
2020
W niniejszym dokumencie zwraca się szczególną uwagę
na stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
która jest prawnie wiążąca od 10 lat. Na szczeblu unijnym
stała się ona bardziej widoczna i zapoczątkowała nową
kulturę praw podstawowych. Na szczeblu krajowym
świadomość i stosowanie Karty są ograniczone. Sądy w coraz
większym stopniu stosują Kartę, co pokazuje znaczenie tego
nowoczesnego instrumentu. Niemniej jednak jego stosowanie
przez rządy i parlamenty pozostaje na niskim poziomie.
Przykładowo niewiele wskazuje na to, by ktokolwiek
regularnie kontrolował przepisy krajowe dokonujące
transpozycji prawa Unii pod kątem ich zgodności z Kartą.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Justice.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Freedoms.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Equality.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Citizens' Rights.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Solidarity.
Improve law and policies by always checking the applicability of the Charter!
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapters starting with Dignity.
Check out the EU's modern human rights catalogue! The Charter celebrates this year its 10th anniversary since it became legally binding!
12
November
2019
The Charter is most effective, and has a real impact on people’s lives, when parliaments, governments and courts at local, regional and national levels all actively apply it. The national sphere is particularly relevant. A strong fundamental rights architecture and committed national governments and parliaments are key to letting the Charter unfold its potential at this level. Civil society organisations (CSOs) and national human rights institutions (NHRIs) are also crucial given their contributions to the protection and promotion of Charter rights.
Fundamental Rights Report 2019: The Charter of Fundamental Rights is the EU’s bill of human rights. These rights and principles have to be respected and promoted by EU institutions and Member States whenever they act within EU law. Approaching the Charter’s 10th anniversary, Member States do not yet make full use of the potential it offers.
22
March
2019
Państwa członkowskie mają wyraźny obowiązek promowania stosowania Karty. Niniejsze noty informacyjne dla poszczególnych krajów wspierają te starania, podając przykłady wykorzystania Karty i podkreślając, w jaki sposób wnosi ona wartość dodaną.
23
October
2018
Italian and Romanian version now available
03 April 2020
Jako bardzo nowoczesny katalog praw człowieka, zawierający wiele praw, których
nie ma w ustanowionych już kartach praw, Karta rzeczywiście wygląda imponująco
na papierze. Ci, którym znane są główne zasady prawa UE, zwykle bez problemu są
w stanie wyrecytować, że Karta jest zawsze wiążąca dla UE, a dla państw członkowskich
wyłącznie w zakresie, w jakim „stosują one prawo Unii”. Ale co tak naprawdę
oznacza ten często cytowany fragment z art. 51 Karty?
1
October
2018
With this Opinion, FRA aims to contribute to the European Parliament's own-initiative report on the “Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework”, being prepared in the Parliament’s Committee for Constitutional Affairs (AFCO). The request aims at understanding the interaction between the Charter’s implementation at national and EU level, and whether there are “instruments, mechanisms and practices” available at EU level to assist Member States to better implement the Charter.
19
February
2016
This leaflet explains how national parliaments, governments and courts can use the Charter and shows how the Charter was used at the national level in 2015.
10
October
2012
Copenhagen Seminar Report
Danish Presidency of the Council of the EU and EU Agency for Fundamental Rights (15–16 March 2012)
Prawa podstawowe są prawami i wolnościami, przysługującym każdej osobie w Unii Europejskiej. Są takie same, niezależnie od tego, skąd pochodzisz, w co wierzysz oraz w jaki sposób żyjesz.