Продукти

Type:
Report / Paper / Summary
Related themes:
Publication date:
Publication date:21 January 2021 German language version now available 26 January 2021

Действени и ефективни НИПЧ: предизвикателства, перспективни практики и възможности - Резюме

Националните институции по правата на човека (НИПЧ) са жизнено важна част от системата за защита на правата на човека на национално равнище. Тези институции работят за повишаване на осведомеността, предоставят съвети, осъществяват наблюдение и държат отговорни съответните органи, с което изпълняват централна роля в усилията за преодоляване на най-значимите съвременни предизвикателства в областта на правата на човека. Те предприемат действия във връзка както с традиционни проблеми като дискриминацията и неравенството, така и с нови въпроси като въздействието в областта на правата, произтичащо от изкуствения интелект и от пандемията от COVID-19.

Type:
Fundamental Rights Report
Related themes:
Publication date:
Publication date:11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Доклад относно основните права — 2020 г. Становища на FRA

През 2019 г. отбелязахме както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В Доклада на FRA относно основните права от 2020 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още пораждат загриженост. В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните развития в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е даден стегнат, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.

Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
Publication date:21 March 2018 New language versions: Czech, Dutch and Hungarian 06 July 2020

Наръчник по европейско право в областта на недискриминацията - Издание 2018 г.

Европейското право в областта на недискриминацията, както е предвидено в директивите на ЕС относно недискриминацията, в член 14 и в Протокол 12 към Европейската конвенция за правата на човека, забранява дискриминацията в рамките на широк набор от видове контекст и основания. В настоящия наръчник се разглежда европейско право в областта на недискриминацията, което произхожда от тези два източника като допълващи се системи. Те му служат взаимозаменяемо дотолкова, че се припокриват, като същевременно се подчертават съществуващите разлики.

Актуална информация

Log in to your account

Желаете ли да получавате последни новини от FRA в пощенската си кутия всяка седмица?

Абонирайте се за нашия бюлетин или за актуализации на проекти!

Вече имате абонамент?Log in

Нарушени ли са основните ви права?