8
June
2023

Põhiõiguste aruanne – 2023. Euroopa Põhiõiguste Ameti arvamused

2022. aastal tehti põhiõiguste kaitses edusamme, kuid oli ka tagasilööke. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2023. aasta põhiõiguste aruandes antakse ülevaade valdkonna peamistest arengusuundadest, tuues esile saavutused ja endiselt probleemsena püsivad valdkonnad. Väljaandes esitatakse FRA arvamused peamistes teemavaldkondades toimunud arengu kohta ja neid arvamusi toetavate tõendite kokkuvõte.
Overview

Denne rapport giver et kompakt, men informativt overblik over de vigtigste udfordringer for grundlæggende rettigheder, som EU og dets medlemsstater står over for.