8
June
2023

Perusoikeusraportti – 2023. FRA:n lausunnot

Vuonna 2022 perusoikeuksien suojelussa tapahtui sekä edistystä että takaiskuja. Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuoden 2023 perusoikeusraportissa tarkastellaan perusoikeuksien tilanteen kehitystä pääpiirteissään ja tuodaan esiin sekä saavutuksia että jäljellä olevia huolenaiheita. Julkaisussa on FRA:n lausuntoja pääasiallisesta kehityksestä käsitellyillä aihealueilla sekä yleiskatsaus lausuntojen perustana olevaan näyttöön.
Overview

Tässä raportissa esitetään tiivis mutta informatiivinen katsaus EU:n ja sen jäsenvaltioiden tärkeimpiin perusoikeuksiin liittyviin haasteisiin.