Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

10
June
2021

Perusoikeusraportti – 2021 - FRA:n lausunnot

Vuonna 2020 perusoikeuksien suojelussa
tapahtui sekä edistystä että takaiskuja. Euroopan
unionin perusoikeusviraston (FRA) vuoden 2021
perusoikeusraportissa tarkastellaan perusoikeuksien
tilanteen kehitystä pääpiirteissään ja tuodaan esiin
sekä saavutuksia että jäljellä olevia huolenaiheita.
Yleiskatsaus

Julkaisussa on FRA:n lausuntoja pääasiallisesta kehityksestä raportissa käsitellyillä aihealueilla sekä yleiskatsaus lausuntojen perustana olevaan näyttöön. Siinä esitetään tiivis ja informatiivinen yhteenveto perusoikeuksien keskeisistä haasteista, joihin EU:n ja sen jäsenvaltioiden on vastattava.