10
June
2021

Zpráva o základních právech 2021 - Stanoviska agentury FRA

Rok 2020 přinesl v oblasti ochrany základních práv
pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech
2021 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje
v této oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na
oblasti, které i nadále vzbuzují obavy.
Přehled

Tato publikace představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn důkazů podporujících tato stanoviska. Poskytuje tak hutný, ale informativní přehled hlavních problémů, jimž EU a její členské státy čelí v oblasti základních práv.