10
June
2021

Verslag over de grondrechten – 2021 – FRA-adviezen

Het jaar 2020 kende zowel vooruitgang als
teleurstellingen bij de bescherming van grondrechten.
In het Verslag over de grondrechten 2021 van het
FRA worden de belangrijkste ontwikkelingen op het
gebied van de grondrechten geëvalueerd en wordt
niet alleen ingegaan op de behaalde successen,
maar ook gewezen op blijvende punten van zorg.
Overzicht

Het jaar 2020 kende zowel vooruitgang als teleurstellingen bij de bescherming van grondrechten. In het Verslag over de grondrechten 2021 van het FRA worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de grondrechten geëvalueerd en wordt niet alleen ingegaan op de behaalde successen, maar ook gewezen op blijvende punten van zorg.