Publication date: 10 June 2021

Rapport om grundläggande rättigheter – 2021 – FRA:s yttranden

År 2020 innebar både framgångar och motgångar för skyddet av de grundläggande rättigheterna. FRA:s Rapport om grundläggande rättigheter 2021 innehåller en granskning av de viktigaste händelserna på området och pekar ut både framsteg och återstående problemområden.

Översikt

I publikationen presenteras FRA:s yttranden om den huvudsakliga utvecklingen på de berörda tematiska områdena, tillsammans med en översikt över det underlag som ligger till grund för dessa yttranden. Den ger en kortfattad men informativ översikt över de viktigaste utmaningarna för EU och dess medlemsstater när det gäller grundläggande rättigheter.

Related