10
June
2021

Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali – 2021 – Opinjonijiet tal-FRA

Is-sena 2020 ġabet magħha kemm progress kif
ukoll ostakli f’termini ta’ protezzjoni tad-drittijiet
fundamentali. Ir-Rapport dwar id-Drittijiet
Fundamentali 2021 tal-FRA jirrieżamina l-iżviluppi
ewlenin fil-qasam, filwaqt li jidentifika kemm ilkisbiet
kif ukoll l-oqsma ta’ tħassib li fadal.
Ħarsa ġenerali

Din ilpubblikazzjoni tippreżenta l-opinjonijiet tal-FRA dwar l-iżviluppi ewlenin fl-oqsma tematiċi koperti u taqsira tal-evidenza li tappoġġja dawn l-opinjonijiet. Meta tagħmel dan, hija tipprovdi ħarsa ġenerali kompatta iżda informattiva tal-isfidi ewlenin tad-drittijiet fundamentali li qed tiffaċċja kemm l-UE kif ukoll l-Istati Membri tagħha.