Publication date: 10 June 2021

Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2021 – Mnenja Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Leta 2020 je bil na področju varstva temeljnih pravic sicer dosežen napredek, a je bilo hkrati opazno tudi nazadovanje. Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2021, ki ga je pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice, povzema razvoj glavnih dogodkov na tem področju ter izpostavlja dosežke in področja, ki so še vedno zaskrbljujoča.

Pregled

Predstavlja mnenja o glavnem razvoju dogodkov na obravnavanih tematskih področjih in podaja utemeljitve za ta mnenja. Pri tem ponazarja jedrnat, vendar informativen pregled glavnih izzivov na področju temeljnih pravic, s katerimi se spopadajo EU in njene države članice.

Related