Publication date: 11 June 2020

Deset let po sprejetju: izkoriščanje vseh možnosti Listine

Ta osrednja tema podrobneje obravnava uporabo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je pravno zavezujoča že 10 let. Na ravni EU je postala prepoznavnejša, spodbudila pa je tudi novo kulturo spoštovanja temeljnih pravic. Na nacionalni ravni sta uporaba Listine in ozaveščenost o njej omejeni. Na sodiščih se uporaba tega sodobnega instrumenta povečuje, kar kaže, da ima vpliv, vlade in parlamenti pa ga še naprej uporabljajo le redko. Tako na primer skoraj nič ne kaže na to, da kdo redno podrobno preverja, ali je nacionalna zakonodaja za prenos prava EU skladna z Listino.

Downloads

Publication date: 04 June 2020

FRR 2020 - Focus (1.07 MB)

Pregled

Svet EU poziva države članice, naj si redno izmenjujejo izkušnje z Listino in okrepijo ustrezne nacionalne organe, vendar je težko natančno ugotoviti, kdaj se Listina uporablja na nacionalni ravni. To je glavna ovira za večjo uporabo Listine, druga resna ovira pa je slabo zavedanje njene dodane vrednosti v primerjavi z obstoječimi, že dolgo uveljavljenimi pravnimi viri.

Delavci v pravni stroki, ki Listino razumejo in jo znajo uporabljati v praksi na nacionalni in regionalni ali lokalni ravni, lahko prispevajo k njeni širši uporabi in boljšemu izvajanju. Kot je poudarjeno v tej osrednji temi, je torej bistvenega pomena bolj specializirano usposabljanje nacionalnih akterjev o uporabi Listine.

Related