Države članice EU

Agencija Evropske unije za temeljne pravice v okviru sodelovanja z vsemi državami članicami EU pomaga pri spodbujanju in varstvu temeljnih pravic na nacionalni in lokalni ravni.

Zastava EU

Pomoč in strokovno znanje agencije državam članicam pomagata, da pri izvajanju prava Unije v celoti upoštevajo temeljne pravice. To dopolnjuje tudi sodelovanje agencije z institucijami EU.

Vsaka država članica za zagotavljanje tesnega delovnega odnosa z agencijo imenuje vladnega uradnika, ki sodeluje neposredno z agencijo kot nacionalni uradnik za zvezo.

Nacionalni uradniki za zvezo so glavne kontaktne točke za agencijo in države članice. S stalno izmenjavo informacij in rednimi srečanji pomagajo ustvarjati trdno delovno partnerstvo, ki zagotavlja izmenjavo informacij ter prepoznavanje in obravnavanje nacionalnih potreb.

Nacionalni uradniki za zvezo lahko predložijo mnenja o osnutkih letnih delovnih programov agencije. To ji omogoča boljše razumevanje tega, kakšne vrste analize in pomoči na področju temeljnih pravic potrebujejo države članice za oblikovanje utemeljenih politik. Agencija nacionalne uradnike za zvezo redno obvešča o izsledkih raziskav, prihodnjih poročilih in dejavnostih, uradniki pa prispevajo povratne informacije o prednostih in pomembnosti dela agencije. Nacionalni uradniki za zvezo tudi pomagajo pri seznanjanju ustreznih nacionalnih ministrstev, služb in vladnih organov z delom agencije.

Severna Makedonija od oktobra 2017 pri delu agencije sodeluje kot opazovalka. Srbija od julija 2018 pri delu agencije sodeluje kot opazovalka.

Projektno sodelovanje

Agencija Evropske unije za temeljne pravice je v rednih stikih z vladnimi strokovnjaki v nacionalnih, regionalnih in lokalnih upravah ter organizira srečanja z njimi v okviru posebnih projektov. To sodelovanje ji omogoča boljše odzivanje na potrebe delavcev in uradnikov, odgovornih za zaščito temeljnih pravic na vseh ravneh upravljanja.

Agencija na primer v okviru projekta za Rome tesno sodeluje z državami članicami EU pri oblikovanju metod za merjenje napredka pri vključevanju Romov v vsej EU. Na drugem področju zbira dokaze o obsegu, v katerem so v EU upoštevane pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb, s čimer vladam pomaga oblikovati politike v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti.

Stik:

nlo@fra.europa.eu