Okvir EU za Konvencijo o pravicah invalidov – spodbujanje

Eden glavnih ciljev EU je spodbujanje človekovih pravic v EU in po svetu.

Konvencija o pravicah invalidov je zdaj sestavni del pravnega reda EU. To pomeni, da morajo biti zakonodaja in prakse EU v skladu z zahtevami Konvencije.

Kako člani okvira EU spodbujajo Konvencijo o pravicah invalidov?

Evropski parlament:

  • spodbuja pravice invalidov z javnimi razpravami in obravnavami, konferencami in tiskovnimi konferencami;
  • je vzpostavil medodborno mrežo, ki ji predseduje Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve in ki vključuje člane različnih odborov, da bi pregledovala dokumente in dejavnosti, ozaveščala o vprašanjih v zvezi z invalidnostjo ter spodbujala usklajeni pristop, če je to mogoče.

Evropski varuh človekovih pravic:

  • pomaga pri seznanjanju evropskih državljanov z njihovimi pravicami in obveznostmi;
  • sodeluje z nacionalnimi in regionalnimi varuhi človekovih pravic v okviru Evropske mreže varuhov človekovih pravic, da spodbujajo dobre upravne prakse po vsej EU.

Agencija EU za temeljne pravice (FRA):

  • kot poseben vidik svojih dejavnosti ozaveščanja obravnava pravice invalidov, vključno z objavo poročil in drugega gradiva, vključevanjem deležnikov, obveščanjem in dogodki;
  • vključuje vprašanje invalidnosti v druga tematska področja in dejavnosti.

Evropski invalidski forum:

  • spodbuja pravice invalidov s kampanjami za ozaveščanje, kot je kampanja o prostem gibanju invalidov;
  • spremlja skladnost zakonodaje in politik EU s Konvencijo o pravicah invalidov;
  • javnim in zasebnim organom tehnično svetuje o uporabi Konvencije.