10
June
2021

Raportul privind drepturile fundamentale 2021 – Opiniile FRA

Anul 2020 a adus atât progrese, cât și pași înapoi în
ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale.
Documentul FRA Fundamental Rights Report 2021
(Raportul privind drepturile fundamentale 2021)
analizează evoluțiile majore din domeniu, reliefând
atât realizările, cât și problemele îngrijorătoare rămase
nesoluționate.
Prezentare generală

Publicația de față prezintă opiniile FRA în legătură cu principalele evoluții înregistrate în domeniile tematice vizate, precum și o sinteză a dovezilor pe care se bazează aceste opinii. Rezultatul oferă o prezentare compactă, dar informativă a principalelor provocări legate de drepturile fundamentale cu care se confruntă UE și statele sale membre.