Publication date: 10 June 2021

Põhiõiguste aruanne – 2021 - Euroopa Põhiõiguste Ameti arvamused

2020. aastal oli põhiõiguste kaitses nii edusamme kui ka tagasilööke. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2021. aasta põhiõiguste aruandes antakse ülevaade valdkonna peamistest arengusuundadest, tuues esile saavutused ja endiselt probleemsena püsivad valdkonnad.

Ülevaade

Väljaandes esitatakse FRA arvamused
peamistes teemavaldkondades toimunud arengu
kohta ja neid arvamusi toetavate tõendite kokkuvõte.
Selles antakse kokkuvõtlik, ent informatiivne ülevaade
põhiõiguste valdkonna peamistest probleemidest ELis
ja liikmesriikides.

Related