10
June
2021

Põhiõiguste aruanne – 2021 - Euroopa Põhiõiguste Ameti arvamused

2020. aastal oli põhiõiguste kaitses nii edusamme kui
ka tagasilööke. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA)
2021. aasta põhiõiguste aruandes antakse ülevaade
valdkonna peamistest arengusuundadest, tuues
esile saavutused ja endiselt probleemsena püsivad
valdkonnad.
Ülevaade

Väljaandes esitatakse FRA arvamused
peamistes teemavaldkondades toimunud arengu
kohta ja neid arvamusi toetavate tõendite kokkuvõte.
Selles antakse kokkuvõtlik, ent informatiivne ülevaade
põhiõiguste valdkonna peamistest probleemidest ELis
ja liikmesriikides.