10
June
2021

Rapport om grundlæggende rettigheder 2021 - FRA’S udtalelser

I 2020 skete der både fremskridt og tilbageskridt
i beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.
FRA’s rapport om grundlæggende rettigheder 2021
gennemgår de vigtigste udviklinger på området,
og fastslår både, hvad der er opnået, og hvilke
områder der fortsat volder bekymring.
Oversigt

Publikationen indeholder FRA’s udtalelser om de vigtigste udviklinger på de afdækkede emneområder og et sammendrag af den underliggende evidens. Den giver således en kompakt, men informativ oversigt over de vigtigste udfordringer, som EU og medlemsstaterne står over for med hensyn til grundlæggende rettigheder.