10
June
2021

Správa o základných právach – 2021 – Stanoviská agentúry FRA

Z hľadiska ochrany základných práv rok 2020 priniesol
pokrok i určité nezdary. V publikácii agentúry FRA
Správa o základných právach 2021 je uvedený
prehľad hlavného vývoja v tejto oblasti, poukazuje
sa na úspechy, ale aj na oblasti, ktoré ešte stále
vyvolávajú obavy.
Prehľad

V tejto publikácii sú uvedené stanoviská agentúry FRA k hlavnému vývoju v uvedených tematických oblastiach, ako aj súhrn dôkazov podporujúcich tieto stanoviská. Uvádza sa zároveň aj ucelený a informatívny prehľad o hlavných výzvach v oblasti základných práv, ktorým EÚ a jej členské štáty čelia.