8
June
2023

Tuarascáil um Chearta Bunúsacha – 2023. Tuairimí ó FRA

Tógadh céimeanna chun tosaigh agus céimeanna ar gcúl araon i ndáil le cosaint ceart bunúsach sa bhliain 2022. In Tuarascáil um Chearta Bunúsacha 2023 de chuid FRA, féachtar siar ar na mórfhorbairtí sa réimse agus sainaithnítear na héachtaí a bhí ann agus réimsí ar ábhair imní iad go fóill araon. San fhoilseachán seo, cuirtear i láthair tuairimí FRA faoi na príomhfhorbairtí sna réimsí téamacha a chumhdaítear agus déantar achoimre ar an bhfianaise a thacaíonn leis na tuairimí sin.
Overview

Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú dlúth ach faisnéiseach ar na príomhdhúshláin um chearta bunúsacha atá roimh an AE agus a Bhallstáit.