8
June
2023

Správa o základných právach – 2023. Stanoviská agentúry FRA

Z hľadiska ochrany základných práv priniesol rok 2022 pokrok i určité nezdary. V publikácii agentúry FRA Správa o základných právach 2023 je uvedený prehľad hlavného vývoja v tejto oblasti, poukazuje sa na úspechy, ale aj na oblasti, ktoré ešte stále vyvolávajú obavy. V tejto publikácii sa nachádzajú stanoviská agentúry FRA k základným výsledkom vývoja v jednotlivých tematických oblastiach, ako aj súhrn dôkazov k týmto stanoviskám.
Overview

Táto správa poskytuje kompaktný, ale informatívny prehľad hlavných výziev v oblasti základných práv, ktorým čelí EÚ a jej členské štáty.