8
June
2023

Verslag over de grondrechten — 2023. FRA-adviezen

Het jaar 2022 kende zowel vooruitgang als tegenslagen bij de bescherming van de grondrechten. In het Verslag over de grondrechten 2023 van FRA worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de grondrechten geëvalueerd en wordt niet alleen ingegaan op de behaalde successen, maar ook gewezen op blijvende punten van zorg. Deze publicatie geeft een overzicht van FRA- adviezen over de belangrijkste ontwikkelingen binnen thematische gebieden en geeft in het kort de feitelijke gegevens weer waarop deze adviezen berusten.
Overview

Dit verslag geeft een compact maar informatief overzicht van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de grondrechten waarmee de EU en haar lidstaten worden geconfronteerd.